الان با کابل به ماشین وصل شدیم. برای اتصال به جعبه ابزار تسلا 3 روی اتصال به خودرو کلیک کنید. اگر همه کارها را درست انجام داده باشیم، علامت‌های سبز رنگ داریم و وصل می‌شویم.

توابع زیادی در تب اکشن ها وجود دارد که با ماشین قابل انجام است.

اکثر ویژگی ها دارای گزینه های اضافی هستند. ما یک برنامه آموزشی برای همه دستگاه های تشخیصی مدرن برای کار با تسلا داریم.

در بالا یک تب جستجو وجود دارد، ما می توانیم به سرعت عملکرد مورد نظر را پیدا کنیم.

توابع به گروه ها تقسیم نمی شوند، اما یک فیلتر وجود دارد.

برای ما ایمیل بفرستید و ما به شما کمک خواهیم کرد.