Въпросът дали картата с ключ е NFC (Near Field Communications) или RFID (Radio Frequency ID) се върти във форумите на Tesla от дълго време.
NFC е разширение на RFID. Те използват едни и същи концепции и механизми за захранване, а честотата, която използва NFC, е същата като една от стандартните RFID честоти. Ако беше NFC, може би можеше да бъде клонирана. Това би ви позволило да използвате телефона си като ключ без приложението Tesla.
Когато става въпрос за контрол на достъпа, има две свързани, но различни понятия: идентификация и удостоверяване.
Идентификацията просто означава да знаете с кого/какво взаимодействате. При NFC 7-байтовият уникален идентификатор често се използва за целите на идентификацията, тъй като е определен като уникален.
Удостоверяването е допълнителна стъпка, при която криптографски проверявате идентичността на токена по начин, който само оригиналният токен може да удовлетвори. Изглежда, че удостоверяването използва елиптична крива на Diffie–Hellman (ECDH). Механизмът изглежда на теория е сигурен.
Всяка карта има четири(!) ECDH ключа. Автомобилът използва само първия ECDH ключ на картата. Нямам представа за какво могат да се използват другите три.
Всяко превозно средство има свой собствен ECDH ключ, който изпраща към картата за удостоверяване, заедно със 128-битово произволно предизвикателство. Картата отговаря със 128-битов отговор, за да завърши удостоверяването.
Всяка карта има собствен сертификат X.509, който превозното средство не получава (дори при сдвояване).

Има алтернатива, която се нарича GaussKeyCard, аплет за Java Card с отворен код, който ви позволява да използвате поддържана Java карта за отключване и стартиране на превозни средства по същия начин, както бихте направили с официална Tesla Key Card.

Така че можете да използвате няколко карти с ключове, мобилния си телефон с приложението Tesla като ключ или специален ключодържател.

Всеки ключ, който вече имате, е главен ключ, който може да се използва за свързване на друг с колата.

И големият проблем е ако нямате един ключ за отключване и запалване на колата. Имах същия проблем и след много нощи без сън го разбрах.

Направих устройство, което ви позволява за 20 минути да свържете нов ключ за колата си без никакви ключове.

Единственият, който ви трябва, е Teskeywizard, това е името на моето устройство. Ако работите с автомобили от търгове за превозни средства, трябва да имате същия проблем от време на време.