Frågan om nyckelkortet är NFC (Near Field Communications) eller RFID (Radio Frequency ID) har tjats om på Teslas forum under lång tid.
NFC är en förlängning av RFID. De använder samma koncept och drivmekanismer, och frekvensen som NFC använder är densamma som en av de vanliga RFID-frekvenserna. Om det hade varit NFC, kanske det hade kunnat klonas. Det skulle ha tillåtit dig att använda din telefon som en nyckel utan Tesla-appen.
När det kommer till åtkomstkontroll finns det två relaterade men distinkta begrepp: identifiering och autentisering.
Identifiering innebär helt enkelt att veta vem/vad du interagerar med. Med NFC används ofta den 7-byte unika identifieraren för identifieringsändamål eftersom den definieras som unik.
Autentisering är ett ytterligare steg där du kryptografiskt verifierar identiteten för token på ett sätt som bara den ursprungliga token skulle kunna uppfylla. Autentisering verkar använda Elliptic-curve Diffie–Hellman (ECDH). Mekanismen verkar i teorin vara säker.
Varje kort har fyra(!) ECDH-nycklar. Fordonet använder endast den första ECDH-nyckeln på kortet. Jag har ingen aning om vad de andra tre kan användas till.
Varje fordon har sin egen ECDH-nyckel som den skickar till kortet för att autentisera, tillsammans med en 128-bitars slumpmässig utmaning. Kortet svarar med ett 128-bitars svar för att slutföra autentiseringen.
Varje kort har sitt eget X.509-certifikat, som fordonet inte hämtar (ens vid ihopparning).

Det finns ett alternativ som heter GaussKeyCard, en Java Card-applet med öppen källkod som låter dig använda ett Java-kort som stöds för att låsa upp och starta fordon på samma sätt som du skulle göra med ett officiellt Tesla Key Card.

Så du kan använda några nyckelkort, din mobiltelefon med Tesla-appen som nyckel eller en speciell nyckelbricka.

Varje nyckel som du redan har är huvudnyckel som kan användas för att ansluta en annan till bilen.

Och det stora problemet är om du inte har någon nyckel att låsa upp och starta bilen. Jag hade samma problem och efter många nätter utan sömn har jag kommit på det.

Jag har gjort en enhet som gör att du på 20 minuter kan ansluta en ny nyckel till din bil utan nycklar alls.

Den enda du behöver är Teskeywizard, detta är namnet på min enhet. Om du arbetar med en bil från Vehicle Auctions bör du ha samma problem då och då.