Chúng tôi đã kết nối với ô tô bây giờ bằng cáp. Để kết nối với hộp công cụ tesla 3, hãy nhấp vào kết nối với xe. Nếu chúng tôi đã làm mọi thứ đúng, chúng tôi sẽ có dấu kiểm màu xanh lá cây và chúng tôi kết nối.

Có rất nhiều chức năng trong tab hành động, có thể được thực hiện với ô tô.

Hầu hết các tính năng đều có các tùy chọn bổ sung. Chúng tôi có chương trình đào tạo về tất cả các thiết bị chẩn đoán hiện đại để làm việc với Tesla.

Trên cùng có tab tìm kiếm, chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy chức năng mong muốn.

Các chức năng không được chia thành các nhóm, nhưng có một bộ lọc.

Gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn.